Brašnasta i peletirana smjesa za životinje, razlika?

Brašnasta i peletirana smjesa za životinje, razlika?

Peletiranje je postupak koji nam omogućuje da hranu još termički obradimo i oblikujemo tako da ju životinje lakše mogu iskoristiti za rast, razvoj i proizvodnju. Kako kod pripreme hrane za ljude termički obrađujemo, isto tako i iz istih razloga je preporučljivo i hranu za životinje termički obraditi. Peletiranje se koristi preko stotinjak godina u proizvodnji hrane za životinje, te je kao takav provjerena praksa uz niz dobrih učinaka. To je postupak pripreme kojim hranu pripremamo i oblikujemo da je životinje lakše mogu iskoristiti za rast, razvoj i proizvodnju.

Postupak peletiranja započinje obradom pod utjecajem temperature, vodene pare i tlaka. Vodena para prilikom procesa kojega nazivamo kondicioniranje smanjuje broj mikroorganizama na broj s kojim se životinja lako može nositi. Isto tako, u peletiranoj hrani je povećana probavljivost, odnosno iskoristivost hranjivih sastojaka u hrani. Nakon kondicioniranja, prolaskom navlažene smjese kroz matricu uz djelovanje topline, ona se kompaktira pri čemu se stvara peleta. Formiranjem hrane u pelete sprječava se odvajanje sastojaka smjese čime se svakoj životinji osigurava potrebiti unos svih hranjivih tvari namijenjenih za određenu životinju. Peletiranjem je smanjeno stvaranje prašine koje može negativno utjecati na konzumaciju i prirast životinja. Na životinjama koje konzumiraju peletiranu hranu primijećen je veći prirast i bolje zdravstveno stanje, čime je postupak peletiranja postao standardna praksa u proizvodnji krmnih smjesa.

Peletiranje je postalo uobičajen postupak u proizvodnji, posebice za proizvodnju potpunih krmnih smjesa. Dopunske krmne smjese, a posebice vitaminsko-mineralne mješavine u pravilu se ne peletiraju, jer su namijenjene dodatnom miješanju s drugim krmivima (kukuruz, ječam).

Za hranidbu mlađih ili manjih životinja moguća je hranidba drobljenim peletama zbog lakše konzumacije, a istovremeno je zbog već navedenih razloga smanjena mogućnost unosa loših mikroorganizama u organizam životinje naspram korištenja brašnate hrane.

Kad se podvuče crta, benefiti korištenja peletirane hrane naspram brašnaste hrane za životinje su razni, prije svega treba navesti bolju higijenu hrane, povećanu konzumaciju i probavljivost te smanjeno dekomponiranje takve hrane. Nedostatak peletiranja je to što je energetski i vremenski zahtjevan proces čime se povećava cijena proizvodnje smjese.

Farm management - iskustva naših stručnjaka i istraživanja za maksimalnu učinkovitost vaše proizvodnje

Kontaktirajte našeg savjetnika i saznajte sve što trebate učiniti kako biste unaprijedili učinkovitost i napravili značajne uštede.

Više informacija
Želite li distribuirati ili prodavati Fanon proizvode?

Postanite naš suradnik na principu franšize uz potpunu logističku i stručnu podršku. Više o suradnji

FANONSAVJETNIK -------------- VELIKI KUPCI DISTRIBUCIJE FRANŠIZE

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće