Božićna nagradna igra Cibo Centara

Božićna nagradna igra Cibo Centara

Cibo centri, sada već tradicionalno, organiziraju nagradnu igru. Igra traje od 25.11. do 24.12., dok će izvlačenje biti 29.12. u CC Ludbreg.

Više o nagradama pročitajte na letku, a uvjete natječaja ovdje:

Ministarstvo financija
Porezna uprava - Središnji ured
Boškovićeva 5
10000 Zagreb

KLASA: UP/I-460-02/19-01/741

  1. BR. 513-07-21-01-19-3 (0d 20.11.2019.)

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) FANON d.o.o. Petrijanec, Vladimira Nazora 126, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„BOŽIČNA NAGRADNA IGRA CIBO CENTRA“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „BOŽIČNA NAGRADNA IGRA CIBO CENTRA“ je Fanon d.o.o. iz Petrijanca, Vladimira Nazora 126, OIB 30703851882  

 

Nagradnu igru priređivač  priređuje za svoje kupce, fizičke osobe, a u cilju promidžbe  te unapređenja i prodaje proizvoda u svojim maloprodajnim objektima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u maloprodajnim objektima pod nazivom Cibo Centar koja su dodatno obilježena prigodnim plakatom igre.

Nagradna igra odražavati će se u periodu od 25.11.2019. 24.12.2019.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na www.fanon.hr nakon dobivanja odobrenja, a prije 25.11.2019.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji u vremenskom razdoblju od 25.11.2019. - 24.12.2019. u bilo kojoj, plakatom obilježenoj, prodavaonici priređivača ostvare kupovinu. Osoba koja je ostvarila kupovinu dobiva naljepnice u vrijednosti kupovine – svaka naljepnica ima vrijednost 25 kn – te ih lijepi u za to predviđenu karticu. Kad popuni karticu sa 8 naljepnica, te upiše slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i broj telefona, karticu ubacuje u posebno označenu kutiju.

Članak 5.

Po proteku perioda nagradne igre (24.12.2019.)sve ispunjene kartice biti će dostavljene na jedno mjesto, te će se organizirati javno izvlačenje nagrada. Javno izvlačenja nagrada održati će se 29.12.2019. u Cibo Centru Ludbreg, u Ludbregu, Frankopanska 66 s početkom u 10 sati!

Članak 6.

Svaki sudionik može ubaciti  neograničen broj ispisanih kupona.

Članak 7.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika tvrtke priređivača i članovi njihove uže obitelji (supružnici i djeca).

Članak 8.

            Fond nagrada  sastoji se od 5 glavnih nagrada i to:

  • 1. nagrada: VISOKOTLAČNI PERAČ K9.21
  • 2. nagrada: HUSQVARNA MOTORNA PILA 560XP
  • 3. nagrada: HUSQVARNA KOSILICA ROTACIJSKA LC 353
  • 4. nagrada: HITACHI MOTORNA PILA CS40EA
  • 5. nagrada: KING AGREGAT K- 950D

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 26.000 kn!

Nagrade nisu zamjenjive za novac!

Članak 9.

Dvadesetpet sretnih dobitnika biti će izvučeno između svih pristiglih kupona ubačenih u nagradne kutije.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju određuje priređivač. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od (8) dana od dana izvlačenja dobitnika.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na adresi www.fanon.hr u roku od (8)  dana od dana izvlačenja. Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobivenoj nagradi putem telefona ili pisanim putem u roku (8) dana od dana izvlačenja. 

Članak 11.

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre. 

Članak 12.

Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice.

Ukoliko se dobitnici nagrada ne jave u navedenom roku priređivač će ponoviti obavijest o dobitku nagrade te u obavijesti odrediti naknadni rok od 10 dana za preuzimanje nagrada.

Dobitnik nagrade prilikom preuzimanja nagrade potpisuje zapisnik o preuzimanju nagrade.

Članak 13.

Dobitnik nagrade nema pravo tražiti novčanu isplatu protuvrijednosti osvojene nagrade.

Dobitnik nagrade svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju da se njegovo ime i fotografije od strane priređivača koriste u promidžbene svrhe.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 15.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.fanon.hr

Članak 16.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu objavljena na web stranicama www.fanon.hr.

Članak 17.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Varaždinu.

DIREKTORICA  

Snježana Jarnjak

           

           

           

Farm management - iskustva naših stručnjaka i istraživanja za maksimalnu učinkovitost vaše proizvodnje

Kontaktirajte našeg savjetnika i saznajte sve što trebate učiniti kako biste unaprijedili učinkovitost i napravili značajne uštede.

Više informacija
Želite li distribuirati ili prodavati Fanon proizvode?

Postanite naš suradnik na principu franšize uz potpunu logističku i stručnu podršku. Više o suradnji

FanonSavjetnik

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće