Fanonova tvornica proteina izvor je kvalitetnog biljnog proteina kojeg dobivamo procesom hladnog prešanja.