POLITIKA KVALITETE I SIGURNOSTI HRANE

je dio cjelokupne politike Fanon d.o.o s ciljem ostvarenja svih zakonskih obveza, ugovorenih zahtjeva, te zahtjeva HACCP sustava, ISO 9001:2015 sustava, QS sustava, VLOG sustava, KAT sustava A-FUTTER sustava, FSSC 22000 sustava (za proizvodnju ulja), ISCC sustava, zaštite zdravlja i sigurnost životinja i ljudi, te zaštite okoline, te se zasniva na:

  • Praćenju i usklađivanju sa zahtjevima zakona i pravilnika koji reguliraju područje proizvodnje hrane za životinje te proizvodnje suncokretovog ulja i ulja uljane repice te sadašnjim i budućim zahtjevima kupaca kao jedinoj objektivnoj mjeri kvalitete naših proizvoda i naše organizacije. Zadovoljni kupci su jamac našega opstanka, razvoja i poslovnog uspjeha te zbog toga svoj odnos prema kupcu gradimo na međusobnom povjerenju i pružanju cjelovite potpore u njegovom poslu.
  • Temelj Organizacije čine zaposlenici koji su osnovni resurs i realizator sustava i politike. Oni izravno svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposleni, u okviru svojih ovlaštenja, odgovoran je za kvalitetu svog rada. Stoga je osposobljavanje zaposlenika i propagiranje spoznaje o kvaliteti i sigurnosti, te postizanje zadovoljstva zaposlenika trajna zadaća uprave. Uprava se obvezuje osigurati prikladnu i pravovremenu obuku za  sve zaposlene i povećavati svijest o važnosti kvalitete i sigurnosti hrane i hrane za životinje.
  • Dobavljači su vrlo značajan element u postizanju kvalitete i sigurnosti naših proizvoda. Zbog toga posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača i održavamo dobar partnerski odnos.
  • Uprava tvrtke snosi odgovornost za uvođenje i primjenu svih sustava kvalitete. Odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete izraz je naše ukupne poslovne filozofije te izraz trajnoga opredjeljenja za poslovanje po načelima međunarodnih normi.
  • Uspostavi, primjeni i održavanju sustava kvalitete i sigurnosti hrane i hrane za životinje na svim razinama organizacije.
  • Neprekidnom poboljšavanju sustava kvalitete i sigurnosti hrane i hrane za životinje.

U Petrijancu, dana 02.01.2020.

Snježana Jarnjak,
direktor