Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

KUN-I-O

Smjesa za kuniće.
Oznaka: KUN-I-O
SP (%): 17
Pakiranje:

KUN-II-O

Smjesa za kuniće.
Oznaka: KUN-II-O
SP (%): 16
Pakiranje:

KUN-I-SPECIAL

Smjesa za kuniće nakon odbića.
Oznaka: KUN-I-SPECIAL
SP (%): 16,5
Pakiranje:

KUN-II-F

Smjesa za završni tov kunića.
Oznaka: KUN-II-F
SP (%): 17
Pakiranje:

KUN-R-LAKTACIJA

Smjesa za ženke u laktaciji.
Oznaka: KUN-R-LAKTACIJA
SP (%): 17
Pakiranje:

KUN-R-SPECIAL

Smjesa za kuniće do odbijanja.
Oznaka: KUN-R-SPECIAL
SP (%): 18
Pakiranje:

KUN-R

Smjesa za rasplodne kuniće.
Oznaka: KUN-R
SP (%): 17
Pakiranje: