Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

Starter za fazane (s kokcidiostatikom)

Početna potpuna krmna smjesa za tov fazana do 6 tjedana.
Oznaka: FZ-I-O
SP (%): 28
MJ/kg: 11.2
Pakiranje:

Grover za fazane (s kokcidiostatikom)

Potpuna krmna smjesa za tov fazana od 7- 12 tjedana (grover).
Oznaka: FZ-II-O
SP (%): 24
MJ/kg: 11.5
Pakiranje:

Finišer za fazane

Potpuna krmna smjesa za tov fazana starijih od 12 tjedana (finišer).
Oznaka: FZ-III-O
SP (%): 19
MJ/kg: 11.9
Pakiranje:

Smjesa za fazanke nesilice

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica fazana.
Oznaka: FZ-N
SP (%): 24
MJ/kg: 11.5
Pakiranje:

Smjesa za golubove

Potpuna krmna smjesa za uzgoj golubova.
Oznaka: GL-I-O
SP (%): 18
MJ/kg: 11.7
Pakiranje:

Starter za japanske prepelice

Potpuna početnak krmna smjesa za japanske prepelice - starter.
Oznaka: JP-S
SP (%): 25
MJ/kg: 12.2
Pakiranje:

Smjesa za japanske prepelice

Potpuna krmna smjesa za japanske prepelice - grover.
Oznaka: JP-N-19
SP (%): 19
MJ/kg: 12
Pakiranje:

Smjesa za japanske prepelice

Potpuna krmna smjesa za japanske prepelice nesilice.
Oznaka: JP-N-22
SP (%): 22
MJ/kg: 11.8
Pakiranje: