Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

Starter za pačiće

Potpuna krmna smjesa za uzgoj i tov pačića do 3 tjedna starosti.
Oznaka: PA-I-O
SP (%): 22
MJ/kg: 12.4
Pakiranje:

Grover za pačiće

Potpuna krmna smjesa za uzgoj i tov pačića od 3 do 7 tjedana starosti.
Oznaka: PA-II-O
SP (%): 22
MJ/kg: 12.4
Pakiranje:

Smjesa za patke nesilice

Potpuna krmna smjesa za patke nesilice.
Oznaka: PA-N-R
SP (%): 19
MJ/kg: 11.5
Pakiranje:

Starter za guščiće

Potpuna početna krmna smjesa za guske u tovu - starter.
Oznaka: GU-I-O
SP (%): 22
MJ/kg: 12.4
Pakiranje:

Grover za guščiće

Potpuna krmna smjesa za guske u tovu - grover.
Oznaka: GU-II-O
SP (%): 15
MJ/kg: 12.2
Pakiranje:

Smjesa za guske nesilice

Potpuna krmna smjesa za hranidbu guski nesilica.
Oznaka: GU-N-R
SP (%): 17
MJ/kg: 11.5
Pakiranje: