Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

Starter za pilenke lakih pasmina

Potpuna krmna smjesa za pilenke lake linije od 1 do 3 tjedna, s kokcidiostatikom.
Oznaka: PIL-I-L
SP (%): 21
MJ/kg: 11.7
Pakiranje:

Grover za pilenke lakih pasmina

Potpuna krmna smjesa za pilenke lake linije od 4 do 8 tjedana.
Oznaka: PIL-II-L
SP (%): 18,5
MJ/kg: 11.5
Pakiranje:

Finišer za pilenke lakih pasmina

Potpuna krmna za pilenke lake linije u dobi 9 do 16 tjedana.
Oznaka: PIL-III-L
SP (%): 15,5
MJ/kg: 11.2
Pakiranje:

Pretproizvodna smjesa za pilenke lakih pasmina

Potpuna krmna za uzgojne pilenke u dobi 16 tj. do 5% proizvodnje.
Oznaka: PIL-IV-L
SP (%): 17,5
MJ/kg: 11.4
Pakiranje:

Starter za pilenke teških pasmina

Potpuna krmna smjesa za pilenke teške linije od 1 do 3 tjedna, s kokcidiostatikom.
Oznaka: PIL-I-R
SP (%): 20
MJ/kg: 12
Pakiranje:

Grover za pilenke teških pasmina

Potpuna krmna smjesa za pilenke teške linije od 4 do 8 tjedana.
Oznaka: PIL-II-R
SP (%): 18
MJ/kg: 11.8
Pakiranje:

Finišer za pilenke teških pasmina

Potpuna krmna za pilenke teške linije u dobi 9 do 16 tjedana.
Oznaka: PIL-III-R
SP (%): 15
MJ/kg: 11.4
Pakiranje:

Pretproizvodna smjesa za pilenke teških pasmina

Potpuna krmna za uzgojne pilenke u dobi 16 tj. do 5% proizvodnje.
Oznaka: PIL-IV-R
SP (%): 16
MJ/kg: 11.6
Pakiranje: