Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

Starter za puriće

Početna potpuna krmna smjesa, za hranidbu tovnih purića do 28 dana starosti
Oznaka: PUR-I-O
SP (%): 27
MJ/kg: 11.2
Pakiranje:

Grover za puriće 1

Potpuna krmna smjesa, s kokcidiostatikom, za hranidbu tovnih purića od 5 do 9 tjedana starosti.
Oznaka: PUR-II-O
SP (%): 24
MJ/kg: 11.5
Pakiranje:

Grover za puriće 2

Potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih purića od 9 do 12 tjedana starosti.
Oznaka: PUR-III-O
SP (%): 20
MJ/kg: 11.7
Pakiranje:

Finišer za puriće

Potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih purića iznad 12 tjedana starosti.
Oznaka: PUR-IV-O
SP (%): 16
MJ/kg: 12.1
Pakiranje:

Superkoncentrat za puriće

Dopunska krmna smjesa za hranidbu tovnih pura.
Oznaka: PUR-SUP-44
SP (%): 44
MJ/kg: 10
Pakiranje: