Premiksi - vitaminsko mineralne mješavine

Fanon premiksi formulirani su s ciljem zadovoljenja nutritivnih potreba životinja, a prema specifičnim zahtjevima, bilo korisnika ili životinje.