Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

BABY LAC

Potpuna krmna smjesa, predstarter za sisajuću prasad.
Oznaka: BABY LAC
SP (%): 18,6
MJ/kg: 15
Pakiranje:

VENTO START

Potpuna krmna smjesa, za rano odbitu prasad.
Oznaka: VENTO START
SP (%): 18,7
MJ/kg: 14.5
Pakiranje:

VENTO PRIMA

Potpuna krmna smjesa, grover za odbitu prasad 14-25 kg.
Oznaka: VENTO PRIMA
SP (%): 17
MJ/kg: 13.3
Pakiranje:

VENTO FIT

Potpuna krmna smjesa, grover za odbitu prasad 14-30 kg.
Oznaka: VENTO FIT
SP (%): 18,6
MJ/kg: 13.5
Pakiranje:

VENTO SUPER- VS 40

Dopunska krmna smjesa za prasad u periodu nakon odbića, do 30 kg.
Oznaka: VENTO SUPER- VS 40
SP (%): 40
MJ/kg: 12
Pakiranje:

INNACO FIBROPRE

Potpuna krmna smjesa za sisajuću prasad
Oznaka: INNACO FIBROPRE
SP (%): 18,2
MJ/kg: 14.8
Pakiranje:

INNACO FIBROWEAN 50

Dopunska krmna smjesa za prasad u odbiću
Oznaka: INNACO FIBROWEAN 50
SP (%): 25
MJ/kg: 13.8
Pakiranje: