Naziv artikla
Opis
Oznaka
SP %
MJ/kg
Pakiranje (kg)
Količina
Naruči

Romino kid flex

Potpuna krmna smjesa za jarad.
Oznaka: RKF
SP (%): -
MJ/kg: -
Pakiranje:

Romino kid mali

Potpuna krmna smjesa za jarad.
Oznaka: RKM
SP (%): -
MJ/kg: -
Pakiranje:

Romino kid srednji

Potpuna krmna smjesa za jarad.
Oznaka: RKS
SP (%): -
MJ/kg: -
Pakiranje:

Romino kid veliki

Potpuna krmna smjesa za jarad.
Oznaka: RKV
SP (%): -
MJ/kg: -
Pakiranje:

Smjesa za jarad

Dopunska krmna smjesa za jarad od 30. dana do 18 kg težine.
Oznaka: JAR 18 STARTER
SP (%): 18
MJ/kg: 11,6
Pakiranje:

Smjesa za jarad

Dopunska krmna smjesa za jarad od 18 kg do 25 kg težine.
Oznaka: JAR 16 GROVER
SP (%): 16
MJ/kg: 11,4
Pakiranje:

Smjesa za jarad

Dopunska krmna smjesa za jarad od 25 kg težine.
Oznaka: JAR 16 FINIŠER
SP (%): 16
MJ/kg: 11,5
Pakiranje:

Gravidne koze

Dopunska krmna smjesa za koze tijekom prvih 3 mjeseca graviteta.
Oznaka: CAPRA G
SP (%): 13
MJ/kg: 6,5
Pakiranje:

Gravidne koze

Dopunska krmna smjesa za koze u 4. mjesecu graviteta.
Oznaka: CAPRA S
SP (%): 14
MJ/kg: 6,5
Pakiranje:

Gravidne koze

Dopunska krmna smjesa za koze u 5. mjesecu graviteta.
Oznaka: CAPRA SP
SP (%): 14
MJ/kg: 6,8
Pakiranje:

Gravidne koze

Dopunska krmna smjesa za koze na početku laktacije.
Oznaka: CAPRA ANTIKET
SP (%): 16
MJ/kg: 7,3
Pakiranje:

Muzne koze na lucerni

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji je osnovni obrok lucerna.
Oznaka: CAPRA M 123 ALFA
SP (%): 12
MJ/kg: 7
Pakiranje:

Muzne koze na lucerni

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji je osnovni obrok lucerna.
Oznaka: CAPRA M 143 ALFA
SP (%): 14
MJ/kg: 7
Pakiranje:

Muzne koze na lucerni

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji je osnovni obrok lucerna.
Oznaka: CAPRA M 163 ALFA
SP (%): 16
MJ/kg: 7
Pakiranje:

Muzne koze na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 162 GRAS
SP (%): 16
MJ/kg: 6,8
Pakiranje:

Muzne koze u visokoj proizvodnji na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 164 GRAS
SP (%): 16
MJ/kg: 7,2
Pakiranje:

Muzne koze na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 182 GRAS
SP (%): 18
MJ/kg: 6,8
Pakiranje:

Muzne koze u visokoj proizvodnji na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 184 GRAS
SP (%): 18
MJ/kg: 7,2
Pakiranje:

Muzne koze na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 192 GRAS
SP (%): 19
MJ/kg: 6,8
Pakiranje:

Muzne koze u visokoj proizvodnji na livadnom sijenu

Dopunska krmna smjesa za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: CAPRA M 194 GRAS
SP (%): 19
MJ/kg: 7,2
Pakiranje:

Super za muzne koze na lucerni

Superkoncentrat za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: SUPER CAPRA M 23/40 GRAS
SP (%): 23
MJ/kg: 6,2
Pakiranje:

Super za muzne koze na livadnom sijenu

Superkoncentrat za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: SUPER CAPRA M 25/40 GRAS
SP (%): 25
MJ/kg: 6,2
Pakiranje:

Super za muzne koze u visokoj proizvodnji na sijenu

Superkoncentrat za koze u laktaciji čiji osnovni voluminozni obrok čini sijeno ili sjenažna trava.
Oznaka: SUPER CAPRA M 27/50
SP (%): 27
MJ/kg: 7,2
Pakiranje: